dia-installer.de / Documentation / Manual

Dia

To jest wersja 0.1 podręcznika Dia.

Zezwolenie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie dokumentu zgodnie z zasadami licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.1 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation bez niezmiennych akapitów i ukrytej treści. Kopię licencji GNU Free Documentation License można pobrać ze strony www Free Software Foundation pod adresem www.fsf.org lub po napisaniu na adres: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Wiele z nazw używanych przez firmy do oznaczania swoich produktów oraz usług jest traktowana jako znaki handlowe. Wszędzie gdzie te nazwy pojawiają się w dowolnej dokumentacji GNOME, i zostały dostrzeżone przez członków GNOME Documentation Project zaznaczono je wersalikami.


Table of Contents

1. Quickstart
1.1. Co można zrobić?
1.2. Uruchamianie Dia
1.3. Szybkie rozpoczęcie
1.4. Tworzenie płócien
1.5. Tworzenie diagramu
1.6. Zapisywanie i drukowanie diagramów
1.7. Who Does Dia Appeal To?
2. Płótna
2.1. Wprowadzenie do płócien
2.2. Siatki
2.3. Suwaki
2.4. Kolor tła
2.5. Skalowanie
3. Obiekty
3.1. Wprowadzenie do obiektów
3.2. Używanie obiektów
3.2.1. Dodawanie obiektów
3.2.2. Przemieszczanie obiektów
3.2.3. Zmiana rozmiarów obiektów
3.2.4. Usuwanie obiektów
3.2.5. Właściwości linii
3.2.6. Style linii
3.2.7. Grubość linii
3.2.8. Strzałki
3.2.9. Kolory linii
3.3. Właściwości obiektu
3.4. Kolory
5. Obiekty specjalne
5.1. Wprowadzenie do obiektów specjalnych
5.2. Kategorie obiektów specjalnych
6. Wybieranie obiektów
6.1. Wprowadzenie do wybierania obiektów
6.2. Jak wybierać obiekty
6.2.1. Zaznaczanie podstawowe
6.2.2. Wybieranie wielu obiektów
6.2.3. Inne metody wybierania obiektów
6.2.4. Wybieranie połączonych obiektów
6.2.5. Wybieranie przechodnich obiektów
6.2.6. Wybieranie obiektów tego samego typu
7. Wczytywanie i zapisywanie diagramów
7.1. Wprowadzenie do wczytywania i zapisywania
7.2. Typy plików
7.2.1. Własne pliki formatu Dia
7.2.2. Eksportowanie: Obsługa innych formatów
8. Dostosowywanie
8.1. Dostosowywanie
?. Zarządzanie warstwami
?.1. Wprowadzenie do warstw
?.2. Podstawy zarządzania warstwami
?.2.1. Tworzenie nowej warstwy
?.2.2. Wybieranie warstw
?.2.3. Ustawianie kolejności warstw
?.2.4. Usuwanie warstw
?.3. Przeglądanie warstw
9. Authors
10. Licencja
10.1. Licencja

List of Figures

1.1. Demo
3.1. Kropki dopasowujące
3.2. Właściwości linii

dia-installer.de / Documentation / Manual

Imprint | Privacy Policy