dia-installer.de / Documentation / Manual

Chapter 10. Licencja

10.1. Licencja

Ten program jest oprogramowaniem wolnodostępnym, może być rozpowszechniany zgodnie z zasadami Ogólnej Publicznej Licencji GNU w wersji opublikowanej przez Free Software Foundation; zarówno wersji 2, lub (do wyboru) dowolnej późniejszej wersji.

Ten program jest rozpowszechniany z nadzieją, że będzie użyteczny, jednak BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, nawet bez żadnej domniemanej gwarancji wynikającej z nabycia lub przydatności dla konkretnego celu. Więcej szczegółów można znaleźć w Ogólnej Publicznej Licencji GNU.

Kopia Ogólnej Licencji Publicznej GNU jest dołączona jako dodatek do Podręcznika użytkownika GNOME. Można także pobrać kopię Ogólnej Licencji Publicznej GNU ze strony www Free Software Foundation lub po napisaniu na adres

Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330 Boston, MA 02111-1307 USA

dia-installer.de / Documentation / Manual

Imprint | Privacy Policy