dia-installer.de / Documentation / Manual

Chapter 5. Obiekty specjalne

5.1. Wprowadzenie do obiektów specjalnych

Poprzedni rozdział wyjaśniał czym jest obiekt podstawowy. Następny rozdział wyjaśni sposób tworzenia obietków, sposób używania stworzonych obiektów, które są bardziej szczegółowe niż kształty oraz wiele innych rzeczy!

5.2. Kategorie obiektów specjalnych

Obiekty specjalne można podzielić na różne kategorie. Dzięki temu, użytkownik może stworzyć diagram obwodu elektrycznego z elementów przypisanych do danej kategorii. Dia obsługuje wiele wstępnie zdefiniowanych kategorii.

Obwody elektryczne

Grupa dla osób zainteresowanych tworzeniem diagramów obwodów elektrycznych.

Układy drabinkowe

Ten rozdział jest pod kontrolą autora dokumentacji.

ER

Edytor do tworzenia diagramów relacji ERD.

FS

Edytor do tworzenia diagramów struktury funkcji.

Diagramy przepływów

Grupa przeznaczona do udostępniania kształtów używanych przy tworzeniu diagramów przepływu. Diagramy przepływu można często spotkać przy programowaniu, w marketingu, ekonomii oraz innych półliniowych działaniach wymagających planowania.

GRAFCET

Wykres diagramów kroku, akcji, przesyłania oraz warunków związanych z przesyłaniem.

SADT

Dobre pytanie!

UML

Odnośnik poniżej

Wykres zegarowy

Używa obiektów przy projektowaniu wykresów zegarowych. Najczęściej bazujące na liniach czasu.

Sieć

Kategoria używana przez administratorów sieci do tworzenia projektów swoich sieci.

Sybase

Tworzenie diagramów przepływu sieci komputerowej Sybase.

Obwody elektryczne

Wyświelanie obwodu elektrycznego.

Pnumatyka/Hydraulika

Umożliwia tworzenie diagramów urządzeń dających pracę hydraulikom.

dia-installer.de / Documentation / Manual

Imprint | Privacy Policy