dia-installer.de / Documentation / Manual

Chapter 7. Wczytywanie i zapisywanie diagramów

7.1. Wprowadzenie do wczytywania i zapisywania

Dia korzysta z modelu zapisu wkorzystywanego przez wiele aplikacji nabiurkowych: należy zapisać odpowiednio dowolne płótna, które mają być zachowane do późniejszego użycia. Aby zapisać plik należy wybrać opcje Plik->Zapisz z głównego menu podręcznego. Otwarte zostanie okno zapisu. Płótno jest zapisywane w formacie XML Dia. Nie jest dodawane automatycznie żadne rozszerzenie, więc dobrym pomysłem jest odpowiednie dodanie rozszerzenia '.dia' do wprowadzonej nazwy.

Aby wczytać płótno z pliku poprzednio zapisanego przez Dia lub stworzonego przez inną aplikację należy wybrać opcje Plik->Otwórz... z głównego menu podręcznego. Wyświetlone zostanie okno otwierania; należy wybrać plik i kliknąć przycisk Otwórz. Okno otwierania jest standardowe z wyjątkiem podręcznego menu z napisem Określ typ pliku. Należy wybrać format otwieranego pliku (Dia XML lub Drawing Interchange) jeśli Dia automatycznie nie wykryje formatu pliku.

Alternatywną metodą wczytania pliku jest uruchomienie Dia z wiersza poleceń z nazwą poliku podaną jako argument.

7.2. Typy plików

Należy się klika słów na temat typów plików. Zalecana jest ostrożność gdyż nie wszystkie typy plików mogą być ponownie wczytane do Dia po ich zapisaniu i wiele obsługiwanych formatów traci w pewnym stopniu zapisywaną informację.

7.2.1. Własne pliki formatu Dia

Jedynym gwarantującym zachowanie wszystkich informacji formatem jest Dia XML. Na szczęście rzadko będzie zachodziła potrzeba zapisu pliku w stratnym formacie gdyż opcja Plik->Zapisz zawsze tworzy plik w formacie Dia XML.

Pliki w formacie Dia XML są automatycznie kompresowane przy użyciu programu gzip i zapisywane na dysk. To jest konieczne gdyż, bez kompresji, nawet proste diagramy byłyby bardzo duże z powodu przechowywana powielonych informacji. Ponieważ pliki Dia XML są już skompresowane nie należy próbować kompresować ich ręcznie —to nic nie da.

7.2.2. Eksportowanie: Obsługa innych formatów

Dia obsługuje eksportowanie do wielu innych typów plików takich jak:

  • Computer Graphics Metafile

  • HPGL

  • EPS

  • PNG

  • SVG

  • TeX

  • WPG

Dia nie potrafi wczytać plików w tych formatach. Te formaty są użyteczne przy diagramach nie wymagających innych aplikacji lub do rozpowszechniania dla użytkowników innych systemów operacyjnych nie obsługiwanych przez Dia.

Aby ustworzyć plik w jednym z tych formatów, należy wybrać Plik->Otwórz... z głównego menu podręcznego. Należy wybrac także nazwę oraz żądany format w oknie wyników zachowującym się podobnie jak okno zapisu. Odpowiednie rozszerzenie pliku dodawane jest automatycznie.

dia-installer.de / Documentation / Manual

Imprint | Privacy Policy