dia-installer.de / Documentation / Manual

Chapter 2. Płótna

2.1. Wprowadzenie do płócien

Płótna są główną częścią Dia. Płótno Dia jest oknem gdzie umieszczane i przemieszczane są wszystkie obiekty użytkownika. Gdy diagram jest drukowany lub zapisywany, zostaje także zapisana treść płótna.

2.2. Siatki

Siatki przypominają linie papieru w kratkę. Umożliwiają użytkownikowi łatwe wyrównanie obiektów na płótnie. Linie siatki mogą być ukrywane przez przejście do menu Plik -> Preferencje . i w zakładce Linie siatki, użytkownik powinien ustawić odpowiednią opcję.

2.3. Suwaki

Suwaki pojawiają się na górze i po lewej stronie płótna Dia Wyświetlają w centymetrach wielkość płótna.

Każdy suwak posiada strzałkę. Strzałka przesuwa suwak do pozycji wskaźnika myszy. Na przykład jeśli użytkownik przesunie mysz w górę, strzałka suwaka przesunie się do góry wskazując zmianę. Strzałki są użyteczne w przypadku, gdy obiekt powinien zostać ustawiony dokładnie w określonym punkcie diagramu.

Suwaki, w przeciwieństwie do linii siatki, nie mogą być usunięte.

2.4. Kolor tła

Opcja koloru tła umożliwia zmianę wyglądu tła na płótnie. Domyślnie kolorem tła jest biały, jednak można to zmienić za pomocą opcji menu Widok + Właściwości diagramu -> Tło i klikając na pasek. Pasek wyświetla aktualny kolor tła. Linie siatki zmienią swój kolor automatycznie, aby być widocznymi jeśli kolor tła zostanie zmieniony na czarny.

2.5. Skalowanie

Skalowanie umożliwia użytkownikowi wykonanie zbliżenia diagramu. To pomaga w precyzyjnym rysowaniu elementów diagramu.

Płótna mogą być powiększane do 400%. Powiększenia można dokonać poprzez kliknięcie lupy powiększenia w skrzynce narzędziowej i następnie klikniecie na płótnie. Aby pomniejszyć diagram należy przytrzymać klawisz shift i ponownie kliknąć przycisk myszy na płótnie.

dia-installer.de / Documentation / Manual

Imprint | Privacy Policy